Указател

Генерално консулство на Р. Турция

Консулства и чуждестранни представителства

Хюсеин Ергани - Генерален консул на Република Турция.

ул. „Филип Македонски“ 10, Пловдив, България +35932275160 [email protected]

Почетен консул АЛБАНИЯ

Консулства и чуждестранни представителства

Аристир Андреа Димо - Почетен консул на АЛБАНИЯ.

ул. „Трайко Китанчев“ 12, Пловдив, България +359888626809 [email protected]

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Териториални звена

Териториално звено - Пловдив на главна дирекция „Контрол на виното, лабораторен анализ и борба с неразрешените енологични практики”

бул. „Марица“ 122, Пловдив, България +35932622688 [email protected]

Териториални дирекции на главна дирекция Управления на социалните дейности – Пловдив

Териториални звена

Изпълнителна агенция „ Социални дейности на МО”

бул. „Източен“ 10, Пловдив, България +35932628322

Териториално звено - Пловдив на главна дирекция Развитие на малки и средни предприятия

Териториални звена

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ул. „Васил Левски“ 50, Пловдив, България +35932941266

Териториално звено - Пловдив на главна дирекция Лабораторно- аналитична дейност

Териториални звена

Изпълнителна агенция по околна среда

ул. „Перущица“ 1, Пловдив, България +35932642723 [email protected]

Териториално структурно звено на Главна дирекция Гранична полиция – регионални гранични служби

Териториални звена

Национална служба „Полиция”

ул. „Княз Богориди“ 7, Пловдив, България +359326123

Териториално структурно звено на Главна Дирекция Жандармерия – Пловдив

Териториални звена

Национална служба „Полиция”

бул. „България“ 238, Пловдив, България +35932932690

Регионално управление Сигурност – Пловдив

Териториални звена

Национална служба „Сигурност”

ул. „Княз Богориди“ 7, Пловдив, България +35932932240

Териториална дирекция Гражданска защита- гр. Пловдив

Териториални звена

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

ул. „Преслав“ 33, Пловдив, България +35932644554

Териториален държавен архив – Пловдив

Териториални звена

Държавна агенция „Архиви”

ул. „Кракра“ 11, Пловдив, България +35932632233 [email protected]

Регионална дирекция на горите - Пловдив

Териториални звена

Държавна агенция по горите

бул. „Санкт Петербург“ 57, Пловдив, България +35932642520 [email protected]

Първо районно управление - гр.Пловдив

Полиция

В обслужваната от Първо РУ Пловдив територия влизат населената градска част на район “Южен”, включващ кварталите Беломорски, Остромила и Коматево и Общините Родопи и Куклен.

бул. „Никола Вапцаров“ 91, Пловдив, България +35932625273 [email protected]

Второ ройонно управление - гр.Пловдив

Полиция

Второ РУ обслужва територия от гр. Пловдив с граници: на север – северния бряг на р. Марица, на запад околовръстния път при землището на кв. “Прослав”, юг – Софийската ЖП линия на изток бул.”Цар Борис ІІІ...

ул. „Волга“ 70, Пловдив, България +35932627169 [email protected]

Трето районно управление - гр.Пловдив

Полиция

Трето РУ -Пловдив обслужва район “Северен” на Община – Пловдив с население около 70 000. Обслужвана територия е със силно развита пътна ифрастуктура, част от която обхваща основните пътни направления за град Пазарджик,...

ул. „Брезовска“ 33, Пловдив, България +35932622387 [email protected]