Указател

Териториален държавен архив – Пловдив

Териториални звена

Държавна агенция „Архиви”

ул. „Кракра“ 11, Пловдив, България +35932632233 [email protected]

Почетен консул на Руската Федерация

Консулства и чуждестранни представителства

Георги Гергов – почетен консул на Руската Федерация

бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 37, Пловдив, България +35932622093 [email protected]

Местна служба за съвети в земеделието – Пловдив

Териториални звена

Национална служба за съвети в земеделието.

бул. „Марица“ 122, Пловдив, България +35932626756

Държавна агенция за метрология и технически надзор

Териториални звена

Регионален отдел "Главна инспекция за държавен технически надзор" Регионален отдел "Метрологичен надзор"  Регионален отдел "Надзор на пазара" 

бул. „Санкт Петербург“ 63, Пловдив, България +35932265450

Почетен консул на република Армения

Консулства и чуждестранни представителства

Ехиазар Узунян – Почетен консул на Армения в гр.Пловдив 

бул. „Пещерско шосе“ 19, Пловдив, България +359888342080 [email protected]

Почетен консул на Украйна

Консулства и чуждестранни представителства

Димитър Георгиев – почетен консул на Украйна в гр.Пловдив

ул. „Цар Калоян“ 8, Пловдив, България +35932655311 [email protected]

Комисия за защита на потребителите звено гр. Пловдив

Териториални звена

Комисия за защита на потребителите.

ул. „Велико Търново“ 25, Пловдив, България +35932631778

Почетен консул на федерална република Германия

Консулства и чуждестранни представителства

Д-р Мариана Чолакова - почетен консул на Германия в гр.Пловдив

улица „Съборна“ 7А, Пловдив, България +35932650454 [email protected]

Регионална митническа агенция – Пловдив

Териториални звена

Агенция „Митници”

бул. „Кукленско шосе“ 32, Пловдив, България +35932606211 [email protected]

Басейнова дирекция – Пловдив, Източнобеломорски район

Териториални звена

Басейнова дирекция – Пловдив, Източнобеломорски район.

ул. „Булаир“ 26, Пловдив, България +35932621552 [email protected]

Главна дирекция Публични изпълнители

Териториални звена

Агенция за държавни вземания.

ул. „Скопие“ 106, Пловдив, България +35932935200

РИОСВ – Пловдив

Териториални звена

бул. „Марица“ 122, Пловдив, България +35932628994 [email protected]

Областна Дирекция Противопожарна безопасност и защитата на населението – Пловдив.

Териториални звена

Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”

ул. „Преслав“ 33, Пловдив, България +35932632213 [email protected]

Почетен консул на република Италия

Консулства и чуждестранни представителства

Джузепе Де Франческо – почетен консул на Италия в гр.Пловдив 

ул. „Петко Каравелов“ 26, Пловдив, България +35932265266 [email protected]

ТД на НАП Пловдив

Териториални звена

Национална агенция за приходите.

улица „Скопие“ 106, Пловдив, България +35932935402 [email protected]