Указател

АДД - България ООД

Комунални услуги

АДД-България се фокусира върху развитието и имплементацията на интелигентни измервателни системи за електроенергия, вода, газ и улично осветление.

бул. „Васил Априлов“ 141, Пловдив, България +35932623001 [email protected]

ВиК ЕООД – Пловдив

Комунални услуги

Предметът на дейност на Дружеството е експлоатация, поддръжка и ремонт на ВиК мрежи и системи, вземане на проби и изпитване на води за питейно-битови цели, подземни, индустриални, повърхностно-течащи и отпадъчни и пречистване на...

бул. "6-ти септември" 250, Пловдив, България +35932605660 [email protected]

ЕВН България електроснабдяване

Комунални услуги

Групата EVN България е създадена след приватизация на енергийни дружества в началото на 2005 г. и първоначално обхваща бизнес дейности в областта на разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна България.

ул. „Христо Г. Данов“ 37, Пловдив, България +35970017777 [email protected]

Салина 7 ЕООД

Комунални услуги

Tърговия с гориво-смазочни материали.

гр. Хисаря, 4180 ; ул. "Христо Смирненски" N8 +359888328988 [email protected]

Марж ООД

Комунални услуги

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти.

бул. „Пещерско шосе“ 156, Пловдив, България +35932601400 [email protected]

Ваттс Индъстриз България ЕАД

Комунални услуги

Производство на манометри, термометри и термоманометри.

ул. „Недялка Шилева“ 33, Пловдив, България +35932605395 [email protected]

Щека електроник България ЕООД

Комунални услуги

Щека Електроник е един от водещите производители на соларна електроника. Производство на мрежови инвертори за фотоволтаични централи, инвертори, чардж-контролери за автономни и хибридни фотоволтаични системи, контролери и помпени групи...

4190 Съединение, ул. Чардафон Велики 55 +35932275833 [email protected]

Инса газ ООД

Комунални услуги

Основната дейност на “Инса Газ” е доставка, съхранение и разпределение към широка дистрибуторска мрежа или крайни клиенти на втечнени нефтени газове.

ул.„Михаил Добромиров” 118 гр.РАКОВСКИ +359315148 50 [email protected]

Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД

Комунални услуги

Основни дейности на компанията са проектиране, производство и внедряване на сондажни машини, инструменти и консумативи за добивната и сондажна индустрия.

гр.Асеновград, ул. "Кукленски път" № 5 +35989334 9105 [email protected]

Интеркомплекс ООД

Комунални услуги

Производство, внос и дистрибуция на електроапаратура.

бул. "Пещерско шосе" 19, Пловдив, България +35932241414 [email protected]

Инса ЕООД

Комунални услуги

Групата „Инса” включва водещи български компании в производството и търговията на петролни продукти.

гр. Раковски 4150 ул. "Предел " 1 +359882555532 [email protected]

Инса ойл ООД

Комунални услуги

Kомпания за производство и търговия на петролни продукти в България.

гр. Раковски 4150, ул. „Михаил Добромиров” 118 +359889722132 [email protected]

Филкаб АД

Комунални услуги

ФИЛКАБ АД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване - проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения за индустрията,...

ул."Коматевско шосе" № 92, Пловдив, България +35932277171 [email protected]

ТМТ – Елком ООД

Комунални услуги

ТМТ е създадена през 1991 година с профил проектиране и изпълнение на ел.инсталации, и поставяне на подово отопление. ТМТ се утвърждава на пазара чрез изграждане на успешни контакти и спечелване доверието на клиента.

бул. "Цариградско шосе" 53А, Пловдив, България +35932628807 [email protected]

Лайт петрол ООД

Комунални услуги

Light Commerce Ltd е национална компания за търговия и транспорт на петролни продукти и авто газ. Фирмата стартира през 1997г и днес е един от водещите доставчици на нефтопродукти.

ул.“Полет“ 1, Пловдив, България +35932966978 [email protected]