Указател

АДД - България ООД

Комунални услуги

АДД-България се фокусира върху развитието и имплементацията на интелигентни измервателни системи за електроенергия, вода, газ и улично осветление.

бул. „Васил Априлов“ 141, Пловдив, България +35932623001 [email protected]

ВиК ЕООД – Пловдив

Комунални услуги

Предметът на дейност на Дружеството е експлоатация, поддръжка и ремонт на ВиК мрежи и системи, вземане на проби и изпитване на води за питейно-битови цели, подземни, индустриални, повърхностно-течащи и отпадъчни и пречистване на...

бул. "6-ти септември" 250, Пловдив, България +35932605660 [email protected]

Марж ООД

Комунални услуги

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти.

бул. „Пещерско шосе“ 156, Пловдив, България +35932601400 [email protected]

Ваттс Индъстриз България ЕАД

Комунални услуги

Производство на манометри, термометри и термоманометри.

ул. „Недялка Шилева“ 33, Пловдив, България +35932605395 [email protected]

Щека електроник България ЕООД

Комунални услуги

Щека Електроник е един от водещите производители на соларна електроника. Производство на мрежови инвертори за фотоволтаични централи, инвертори, чардж-контролери за автономни и хибридни фотоволтаични системи, контролери и помпени групи...

4190 Съединение, ул. Чардафон Велики 55 +35932275833 [email protected]

Инса газ ООД

Комунални услуги

Основната дейност на “Инса Газ” е доставка, съхранение и разпределение към широка дистрибуторска мрежа или крайни клиенти на втечнени нефтени газове.

ул.„Михаил Добромиров” 118 гр.РАКОВСКИ +359315148 50 [email protected]

Геопс - Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД

Комунални услуги

Основни дейности на компанията са проектиране, производство и внедряване на сондажни машини, инструменти и консумативи за добивната и сондажна индустрия.

гр.Асеновград, ул. "Кукленски път" № 5 +35989334 9105 [email protected]