За Пловдив

Живописно разположен в Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица,  Пловдив е един от най-старите градове в света и вторият по големина град в България. Подобно на Рим, Пловдив е разположен на седем хълма, които са природно защитени територии със значителен брой редки растителни видове и са чудесно място за разходка.

Античният театър на древния Филипопол, стадионът, Малката раннохристиянска и Епископската базилики, Форумният комплекс  на Филипопол са едни от най-впечатляващите паметници, с които Пловдив се нарежда  в «ТОП 10 на най-красивите антични градове в света». 

Свидетел е на разцвета на 8 цивилизации и култури: праисторическата, Тракийската, Римската, Византийската, Старобългарската, Отоманската, цивилизацията на Възраждането и съвременната култура. Със своите отлично запазени паметници от Римската, ранновизантийската епоха и Средновековието, с пищно украсените  възрожденски къщи, с музеите и галериите, Пловдив е съкровище под открито небе, което си струва да бъде преоткрито.

Пловдив е административен център на Пловдивска област и  е център на Южен централен регион. Градът е стратегически важен промишлен, търговски, научен, културен и транспортно-комуникационен център на Балканите. Съхраненото богато архитектурно, историческо и културно наследство отдавна е утвърдило града като основен туристически център на България.

С  разнообразното си  културно богатство Пловдив  заслужено  е обявен за Европейска столица на културата през 2019 година. Това е първият български град, избран за културен център на Европa.